08 พฤษภาคม 2552

การตกปลาชายฝั่งทะเล Surf fishing


การตกปลาแบบ หน้าดินชายฝั่งทะเล Surf fishing
by Shadow.................****รูปแบบการตกปลาชายฝั่งทะเล Surf fishing *****
รูปแบบการตกปลาชายฝั่งทะเล ด้วยเหยื่อจริงนั้น มีหลายลักษณะ เช่น การตกหน้าดิน การตกด้วยทุ่นลอย ซึ่งหวังผลปลาแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีตกหน้าดิน หวังผลปลาที่หากินตามหน้าดิน ดังนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอ วิธีการตกปลาชายฝั่งทะเล โขดหิน แบบการตกหน้าดิน เป็นหลักครับ


เหยื่อที่ใช้

เหยื่อที่ใช้ตกปลาหน้าดิน ขึ้นอยู่กับประเภทของปลาที่จะตก โดยทั่วไปแล้ว เหยื่อที่ใช้ตกปลาชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ มีมากมาย เช่น ปลาหมึก ปลา(เช่น ปลาทูแขก ปลากระบอก ปลาทราย ) กุ้ง ปู หอย ฯลฯ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเหยื่อเป็น และเหยื่อตาย


***เหยื่อเป็น***
โดยส่วนใหญ่จะเน้นตกปลาลาเหยื่อ เช่น กะพง ปลาสีเสียด ปลาสาก ฯลฯ ซึ่งการตกปลาด้วยเหยื่อเป็น สำหรับตกชายฝั่งทะเล ค่อนข้างทำได้ยาก และไม่ค่อยนิยมเท่าไร เนื่องจาก ปลาที่ตกโอกาสหวังผล ได้ยาก


*** เหยื่อตาย ***
โดยทั่วไปเป็นเหยื่อสด เช่น ปลาหมึก ปลาทูแขก ปลากระบอก ปลาทราย ปู ซึ่งการตกปลาทะเลโขดหิน นั้นนิยมใช้เหยื่อ ปลาหมึก และปลามากกว่า โดยนำมาแล่ เป็นชิ้น และเกี่ยวตก ผู้เขียนเองก็ตกปลาหน้าดิน ใช้เหยื่อ ปลาหมึกแล่ เป็นหลัก และปลาแล่ เป็นบางครั้ง ปลาทะเลส่วนใหญ่จะกินปลาหมึกมากกว่า ค่อนข้างเยอะกว่า ปลาที่ได้ผลกับเหยื่อปลาหมึก เช่น ปลากะมงขาว ปลากะมงพร้าว ปลาครูดคราด ปลากุเลา ปลากะพงขาว ปลาเสียด ปลาเก๋า ปลากระเบน ปลาตะมะ ปลาปากแหนบ และปลาอื่นๆ ฯลฯ


***การเลือกชุดอุปกรณ์ในการตกปลาหน้าดินชายฝั่่งทะเล***
โดยทั่วไปแล้วการตกปลาชายฝั่งทะเลโขดหินนั้น เป็นการตกปลา ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไม่ถึงครึ่ง กิโลกรัม ถึงปลาขนาดใหญ่ 10 กิโลกรัม การเลือกอุปกรณ์จึงค่อนข้างง่ายกว่า การตกปลาประเภทอื่น ดังนี้


***การเลือกคันเบ็ด***
การตกปลาชายฝั่งทะเลนั้น จำเป็นต้องทำระยะพอสมควร นอกจากนั้นต้องค่อนข้างแข็งแรง เวทไม่อ่อนมากนัก ดังนั้นคันเบ็ดที่ใช้ สำหรับการตกปลาหน้าดินชายฝั่งทะเลนั้น ควรมีคุณสมบัติดังนี้ครับ

คุณสมบัติ ของคันเบ็ด
1) การตกปลาหน้าดินชายฝั่ง ควรมีความยาว( Length) 9 ฟุต ขึ้นไป เพราะส่วนใหญ่ต้องทำระยะค่อนข้างมาก โดยปรกติผู้เขียน จะใช้คันยาวประมาณ 10 ฟุต กำลังดี
2) weight ของคันควร ประมาณ 12-25 lb กำลังดี ไม่ควรอ่อนเกินไป เพราะการงัดปลา ก็ทำได้ยาก ทำให้ใช้เวลาในการสู้นานเกินไป ทำให้ปลาหลุด หรือถ้าคันอ่อนไป อาจทำให้การรั้งปลาไม่ให้วิ่ง ทำได้ยากกว่า ซึ่งอาจทำให้ปลาเข้าหินขาดได้ง่าย
3) คันควร มีน้ำหนักเบา และ สปริงตัวได้เร็ว เช่น คันประเภท กราไฟท์ หรือไฟเบอร์ ก็ได้ และกำลังค่อนข้างสูงสปริงตัวดีดกลับได้ดี

Photobucket

***การเลือกรอก***
รอกตกปลาหน้าดินชายฝั่งทะเลนั้น เลือกได้กว้าง เพียงแต่เลือกขนาดให้เหมาะสม ทนต่อน้ำเค็มได้ดี ก็สามารถใช้ได้แล้วครับ คุณสมบัติ ควรมีดังนี้ครับ
1) รอกมีระบบการจัดเรียงเก็บสายได้ดี
2) จุสายได้พอสมควรครับ แนะนำรอกขนาด BG 15 -20 ไม่เกินนั้น ถ้าใหญ่เกินไป ก็จะหนักไป และทำระยะได้ไม่ดี ถ้าเล็กไป ก็จะจุสายได้น้อยเกินไป ในทีมผู้เขียนเองนิยมใช้ BG 15-20 ถึงแม้จะเป็นรอกระบบเดิมๆ แต่ เหมาะกับการใช้งาน แข็งแรง และทนน้ำเค็ม ดี ดูแลรักษาง่าย


***การเลือกสาย ***
สายเอ็นที่ใช้ สามารถเลือกได้ตามใจชอบ เพียงแต่ คำนึงให้เหมาะสม กับรอก และคัน จะสามารถทำระยะได้ไกล และ แข็งแรงเพียงพอ เช่น คันเบ็ด 10 ฟุต รอก BG 15 สายเอ็นไม่เกิน ขนาด 0.35 mm -0.40 mm


***การแล่เหยื่อและการเกี่ยวเหยื่อ ***
สำหรับการแล่และเกี่ยวเหยื่อนั้น ผู้เขียน ขอแนะนำการแล่ และเกี่ยวเหยื่อ โดยใช้ปลาหมึก ซึ่งเป็นเหยื่อที่นิยมใช้ และได้ผลมากที่สุด เหยื่อปลาหมึกที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ปลาหมึกหอม และปลาหมึกกล้วย ซึ่งต้องสดจึงจะได้ผลดี สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด แต่ที่นักตกปลามืออาชีพใช้ส่วนใหญ่ จะตกปลาหมึกมาทำเหยื่อเองเพราะเหยื่อที่ได้สดแน่นอนกว่า สามารถเก็บไว้ได้ นานเป็นอาทิตย์ๆ เลยทีเดียว วิธีการเก็บปลาหมึกที่ตกได้นั้น ควรนำปลาหมึกที่ได้ใส่ในถุงร้อนคละกัน 3-5 ตัว ต่อ ถุง แช่แข็งไว้ สามารถเก็บไว้ตกได้นาน เนื้อปลาหมึกยังคงใส และสดอยู่ ข้อสำคัญคือ ไม่ควรแช่ปลาหมึกโดนน้ำแข็งโดยตรง จะทำให้เนื้อปลาหมึก สีข้น แข็ง ไม่เหมาะที่จะทำเหยื่อ สำหรับขนาดของปลาหมึกที่เหมาะทำเหยื่อนั้น ขนาดประมาณ 5-6 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม เพราะถ้าใหญ่ไป เนื้อปลาหมึกจะหนาทำให้เกี่ยวได้ยาก


การเกี่ยวเหยื่อสำคัญอย่างไร นอกจากจะทำให้ปลากินเหยื่อได้เร็ว และง่ายแล้ว ยังมีผลกับการ Sethook ของปลาด้วย ถ้าเกี่ยวเหยื่อใหญ่เกินไปกว่าขนาดของเบ็ด โอกาส Sethook ก็ทำได้ยาก ปลาจึงหลุดบ่อย นอกจากนั้น การเกี่ยวเหยื่อ ยังมีผลกับการขว้างเหยื่ออย่างมากด้วย ซึ่งถ้าเกี่ยวเหยื่อไม่ดี จะทำให้ขณะขว้างเหยื่อออกไป เหยื่อจะควงหมุน ทำให้สายหน้าพันคอได้ โอกาสปลากินเหยื่อแทบไม่มีเลย เรามาดูวิธีการแล่ และเกี่ยวเหยื่อปลาหมึกกันเลยครับ

***การเกี่ยวเหยื่อปลา***

การเกี่ยวเหยื่อปลา ถ้าเป็นการเกี่ยวเหยื่อเป็น จะเกี่ยวตามแบบที่ 1 คือเกี่ยวบริเวณหลังค่อนไปทางหาง ระวังอย่างให้โดนกระดูก สำหรับแบบที่ 2 และ 3 นั้น จะเป็นการเกี่ยวเหยื่อปลา ตาย วิธีเกี่ยวคือ เกี่ยวทะลุจากใต้คาง ถึงหัว และตัดส่วนหางออก เพื่อป้องกันเหยื่อควง ขณะขว้างเหยื่อ ดังแบบ ที่ 2 แต่ถ้าเป็นเหยื่อขนาดค่อนข้างใหญ่ เราจะเกี่ยวในลักษณะตามแบบที่ 3

นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ปลาแล่ สำหรับตกปลาหน้าดินได้อีกด้วยวีธีแล่ปลา นั้นไม่ตายตัว เพียงแต่ ควรแล่ให้พอดีเบ็ด อย่าให้หนา แล่ตามยาว ส่วนการเกี่ยวเหยื่อก็ใช้วิธีเดียวกันกับการเกี่ยวเหยื่อปลาหมึก ครับ


***การอ่านหมาย เลือกหมาย***
การเลือกตำแหน่งในการตก นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการตกปลาหน้าดิน เพราะถ้าท่านเลือกตำแหน่งผิดโอกาสที่ท่านจะได้ปลา มียากมาก เราจะทราบได้อย่างไรว่าตำแหน่งที่เราลงเหยื่อ เหมาะสม นอกจากปลากินดีแล้ว สังเกตได้ง่าย ถ้าจุดที่เราลงเหยื่อ ลงเพียงครั้งแรก ก็ติดหินแล้วแสดงว่า บริเวณนั้นหินค่อนข้างมาก ควรหลีกเลี่ยงไปจุดอื่น เพราะคงไม่สนุกแน่ ถ้าเบ็ดติดหิน ทำให้ต้องเสียชุดสายหน้าไป ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดทั้งชุด เนื่องจากมักจะใช้สายหน้าขนาดใหญ่กว่าสายในรอก เพราะป้องกัน ปลาเข้าหิน ดังนั้นควรเลือกจุดที่อุปสรรค หรือติดหินน้อย หรือลงจุดที่ใกล้เคียง เช่น ปลามักอยู่บริเวณกองหิน ดังนั้นควรลงเหยื่อบริเวณใกล้ๆ กัน


***ช่วงเวลาที่เหมาะสม ***
ช่วงเวลาที่ตกปลาหน้าดินได้ดีที่สุด มักจะเป็นช่วงเวลา ช่วงเช้า 05.30น .-9.30 น. และช่วงเย็นประมาณ 15.30 – 18.30 น. นอกนั้นก็มีโอกาสได้บ้าง ขึ้นอยู่กับ ระดับน้ำ สังเกตว่าการตกปลาโดยทั่วไปจะตกเวลาเดียวกันคือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น


***ช่วงเวลาข้างขึ้น – ข้างแรม***
ถ้าเป็นการตกปลาในช่วงกลางวัน ข้างขึ้นข้างแรม จะไม่มีผล มักจะได้ผลในช่วงน้ำ 10 ค่ำ ถึง 13 ค่ำ เพราะช่วงนี้ กระแสน้ำไม่ไหลแรงมากเกินไป และช่วงเวลาน้ำขึ้น และน้ำ เต็ม จะกินดีกว่า แต่ถ้าเป็นการตกปลากลางคืน มักจะได้ผลกับช่วงข้างขึ้นมากๆ ตั้งแต่ 10 ค่ำ จนถึง 13 ค่ำ ซึ่งมีผลบ้าง ทั้งนี้ ต้องให้เหมาะสมกันในช่วงเวลาที่ปลากินดี คือ ช่วงเช้า และเย็น ซึ่งไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น บางที่กระแสน้ำเดินไหลแรงตลอด บางที่กระแสน้ำ เดินไหลช้าตลอด10 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2552 20:08

  น่านุกดี

  ตอบลบ
 2. โทน เสม็ด19 สิงหาคม 2552 11:16

  ต้องลอง ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2552 15:21

  ถ้าปลาหมึกขนาด1นิ้วครึ่งคูณสามนิ้วใช้ทั้งตัว จะดีกว่ากันหรือไม่อย่าไรครับ สายหน้าสลิงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ ความยาวสายหน้าที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  ตอบลบ
 4. จ้าวน้อย21 กันยายน 2552 20:03

  ถ้าขนาดหมึกอย่างที่กล่าวมา ผมใช้ทั้งตัวครับ ข้อดีของสลิงคือทนแรงขีดข่วนจากหินและพวกปลาฟันคมดีกว่าสายหน้าแบบเอ็น และพริ้วกว่าสายหน้าแบบลวดเป็น ความยาวก็ประมาณ 1 ฟุต ถึง 1 เมตรครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2552 11:49

  จะเลือกตะกั่วอย่างไรกับการตกหน้าดินครับ ตกอยู่ที่สมุยหินเยอะมาก เสียสายหน้าเยอะ จนเซ็ง

  ตอบลบ
 6. ตกในแนวโขดหินมักพบเจอปัญหานี้บ่อยๆ แม้กระทั่งตัวผมเองก็เช่นกันครับ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสายหน้าสั้นหรือยาวกว่าเดิมก็ยังไม่วาย ครั้นจะย้ายหมายไปที่อื่น ปลาก็ฉวยดีซะเหลือเกิน ก้อจำต้องยอมแลก แต่..เคยคุ้นๆวิธีดีๆจากน้าๆนักตกปลากลุ่มนึง เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลมาให้นะครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2552 14:09

  ผมอยู่สมุยมีโครรู้ที่ตกปลาบอกบ้างสิ หาที่ลงหาดยากมาก

  ตอบลบ
 8. http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:th:official&client=firefox-a

  ลองดูครับ ส่วนตัวยังไม่เคยไปเลยครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2553 11:02

  ผมเป็นมือใหม่คับ ผมอยากรู้วิธีการตีเหยื่อปลอมล่ากระพงจะใช้เหยื่อประเภทใหนดีคับ ช่วยบอกหน่อยคับ Juny088@hotmail.com ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ณ ที่นี้

  ตอบลบ
 10. เหยื่อที่ใช้กับกระพงมีหลากหลายรูปแบบไม่ตายตัว ทั้งเหยื่อผิวน้ำอย่างป๊อบเปอร์ เหยื่อปลั๊กดำน้ำเช่นพวกRAPALA Shade Rap หรือแม้แต่สปูน รวมทั้งเหยื่อหนอนยางครับ เริ่มแรกก็ลองใช้พวกป๊อบเปอร์ พวกเหยื่อผิวน้ำดูก่อนครับ แต่ถ้ามีเหยื่อหลายๆแบบโอกาสได้ตัวปลาก็มีเปอร์เซนมากขึ้นครับ(ตอบตามความคิดเห็นและรู้สึกของตัวเองครับอิอิ) ลองดูลิงค์นี้ครับ

  http://forums.212cafe.com/jawnoyfishin/board-2/topic-21.html

  ตอบลบ

.ขอบคุณที่แวะเข้ามาครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

เชิญแวะที่:
thainitaห้นย

จ้าวน้อยฟิชชิ่ง ตกปลาฮาเฮ เร่ไปเพราะใจสั่งมา © 2009. Powered by MyPagerank.Net